Ned /

Bede

Een filognostisch gebed is een mantra, ofwel een klankvibratie ter bevrijding van de geest. De meest primaire mantra die geldt voor iedere taal en dus ook voor de filognosie is de klank AUM, de oerklank die alle andere klanken verenigt.
Het basisgebed van de Vedische reformatie in de filognosie zegt: 'waarheidlievend (satya) in mededogen (dayâ), boetvaardig (tapas) trouw zijn in reinheid (s'auca)'. Dit is in het Sanskriet de formulering overeenkomstig de regulerende beginselen van het zich verenigen in de yoga met de z.g. vidhi. Filognostisch luidt het dan:


Elementen van de filognostische vlag of het logo.
Laat vrede met de natuurlijke orde, (pax),
over de wereld heersen in respect voor de waarheid, (veritas),
alles in matiging delend met een ieder, (temperantia),
trouw aan de zaak der eenheid. (patria).

Andere gebeden


Andere filognostische gebeden zijn de grote verzen (groot: zowel individueel als samen, als in stilte en hardop te doen):

"Met de ether, met de tijd,
met elkaar zo bevrijd.
Samen zingen, luisteren, eten,
praten uitgaan, werken weten."

"Goed afwegen, feiten waarheid,
snappen kunst, als één erboven,
ken de Beste, spreek in vrijheid,
alle zes, wil ik beloven."      (Bron Samen gezongen in MP3.)

De meditatie-mantra voor de ether (uitgesproken als men yoga-oefeningen doet):

"Aum..., aarde, de ether, de hemel;
'dat vitaal dat bidden wij;
de genade van God voor iedereen;
denken zuiver in harmonie."

De Vedische referentie voor deze mantra is de zogenaamde gâyatrî-mantra.

En het etensgebed, uit te spreken voordat men gezamenlijk de maaltijd gebruikt:

"Dit lichaam dat op zich niets weet,
de zinnen zinloos in het zweet.
De ziel overdekt door lusten het eerst,
de eetlust is dan niet beheerst.
De tong zo is van heel het lijf,
het lastigst te doen dat staat buiten kijf."
"Zo goed voor ons o Lieve heer,
gunt U dit eten telkens weer.
Zelfbeheerst dan nu deze tong bedaard,
dit eten nu door ons aanvaard.
Uw goedheid danken wij dit al,
de dank die van U twee zijn zal.
Ere Zang, ere Steeds,"

"Met de ether met de tijd,
met elkaar zo bevrijdt.
Samen zingen, luisteren, eten,
praten, uitgaan, werken, weten!"
- "Het eten van de Liefde!"
- "Cakra!"

Filognostisch hertaald vanuit de Vedische vaishnava versie
Luister naar dit gebed in MP3?: Etenslied.

Zie ook:


Links


Categorie: Nederlands | Definities