musicbutton

 

 

 

 

Paus Gregorius toegesproken door de commissie van kalenderhervorming 1582-1583.

Wij Westerlingen zijn de trots van de Orde van de Zon. Vanaf het jaar 45 v.C. toen we verliefd werden op de prinses van Egypte, gaan we voor het zonnejaar... en we werden zelfs meer nauwkeurig in het berekenen van de jaarlengte toen we er eenmaal achter waren hoe fracties werkten. Maar helaas, de Nieuwe Romeinse Orde, verloor haar juliaanse verdeling van het zonnejaar in AD 321 toen de laatste heidense Keizer van Rome de commerciële lineaire 7-daagse weekorde introduceerde die door de religie in evenwicht moest worden gebracht en zo ging feitelijk de helft van de betekenis van de orde van de zon verloren... we doemden uit de Middeleeuwen op met een cultureel bewustzijn van contrasterende onnatuurlijke weken met natuurlijke data. En nu: genees van het duister en vindt een vernieuwd, waar, niet-materialistisch, natuurlijk bewustzijn van de orde van de zon..... Cakra
 

 

Korte Geschiedenis van de Orde van de Zon

Tegenwoordig hebben we de z.g. Gregoriaanse Kalender die in 1582 op de seizoenen werd gefixeerd met een weekorde die er een ritme voorzichzelf op na hield. Dit contrasteren van onnatuurlijke weken met natuurlijke data is wat mag worden genoemd het culturele bewustzijn van de orde van de zon; een democratisch overeengekomen strategie van tijdbeheer: deels religieus (de wetenschap is niet zo zeker), deels commercieel.

In contrast met deze gecultiveerde tijd hebben we de oude begrippen van de Juliaanse kalender (die in twee fasen werd afgeschaft: eerst de publieke weekorde ervan in 321 n.Chr., later de onnauwkeurigheid van schrikkelen in 1582.) en de onbekende, maar recentelijk ontdekte 'Cakra'-kalender van de oorspronkelijke vedische orde zoals beschreven in het derde Canto van het Srimad Bhagavatam (de bijbel over Krishna's leven en Zijn tijd). Deze twee oude kalenders zijn ongeveer hetzelfde: ze transponeren de maanorde van 48 fasen op het zonnejaar zoals afgemeten aan de seizoenen (het Tropisch Jaar) een jaar vormend van 24 vijftiendaagse perioden (fortnights) met extra ingevoegde (seizoens-) dagen om de kalender in overeenstemming gelijkgericht te houden met de zon. De oude Romeinen spraken van Ides, kalends en Nones (naar de fasen van de maan) en de vedische cultuur spreekt van panca dasa's, vijftiendaagse perioden die danwel donker of licht zijn eveneens geïnspireerd op de maanfasen. tezamen met het respekt voor de maan|(kalender) zelve vormt deze verdeling van het zonnejaar in contrast wat kan worden genoemd het natuurlijke bewustzijn van de solaire orde.

Op de zelfde manier als met de kalender kan men ook naar de klok kijken : we hebben het bewustzijn afgeleid uit het relatieve van de politieke standaardtijd met haar zones, gemiddelde tijd en zomertijd schema's zoals ingesteld in de 20e eeuw in kontrast met de klassieke oude timing naar het absolute van de zon dat duizenden jaren het tijdbewustzijn bepaalde van onze oude samenlevingen en culturen van zonnewijzers en waterklokken.

 

Bedoeling van de Orde van de Zon

De bedoeling van deze pagina's over de orde van de zon is op de eerste plaats het contrasteren van het cultureel relatieve, arbitraire en dus onzekere bewustzijn van de standaardtijd met het natuurlijke, absolute en onweerlegbare of zekere van het bewustzijn van de natuurlijke tijd teneinde kontrole te krijgen op onze moderne tijd en haar chaos van cultivering en konditionering, politiek en psychologie.

 

De Wetenschap

Hierna worden twee tabellen besproken welke de praktische toepassing dienen van deze ideeën in termen van wat astronomisch wordt waargenomen.

1) De vereffening van de tijd: deze tabel wordt geboden om een referentieklok te corrigeren naar de positie van de zon. Dit om in staat te zijn om een normale klok te vergelijken met het klassieke begrip van de zonnetijd, precies zoals je thermometers hebt voor binnen en buitentemperaturen. Met een dergelijke referentie kan men dat deel van zijn leven indelen wat men kan leiden buiten de normale konditionering van de standaardtijd om.

2) De Cakrakalender. Eerst wordt een lijst van voordelen geboden in het gebruik ervan en daarna de feitelijke indeling die de manier weergeeft waarop vroeger de oude romeinse kalender ons zonnejaar indeelde.

De twee tabellen zijn met de gegevens van de Orde van de Maan tezamen gekombineerd in één kalender genaamd de Volledige Kalender van Orde

   

Volgende pagina        


         


© De Orde van de Tijd