musicbutton

 
 

SITE INFO
 
SITE INDEX

Over de Orde van de Tijd

Over degene die bijdraagt

Over de spelling

Over downloaden bij de Orde van de Tijd

Over bijdragen / URL toevoegen /e-mail

Over het Logo van de Orde van de Tijd

Over het gebruiken van afbeeldingen van deze site

Over het linken naar deze site: linkteksten

Synopsis: een overzicht in zes dialogen

 

_Over degene die bijdraagt:

De Orde van de Tijd betracht terughoudenheid met het gebruik van namen. Om die reden is op vele pagina's de naam vervangen door een pseudoniem, of een initiaal met een link erop of worden slechts de namen van heiligen of andere bekende personen genoemd. Soms wordt ook wèl het een en ander aan namen vermeld. Met de namen zijn we bij het ego van mensen aangeland. We willen niet dat dat ego in de weg staat van de inhoud; dat mensen zich afkeren omdat hun favoriete persoon niet vermeld staat of een persoon wordt vermeld die hen niet aanstaat. Het gaat uiteindelijk meer om de inhoud dan de verpakking ookal lijkt het medium wel eens de boodschap te zijn. Het respect voor de persoon blijft in principe een vertrouwelijke kwestie. Het is een hoogst persoonlijk iets wie je favoriete incarnatie van God of je favoriete filosoof is of je favoriete politicus, filmster, heilige of wetenschapper. Het is allemaal wel o.k dat respect. maar deze of gene voorkeur voor een persoon of een leerschool, of die nu heilig is of niet, moet geen aanleiding vormen voor conflicten en vervreemding. Zo staan hier het boek 'De Andere Regels' en het artikel 'De Droom' vermeld onder het pseudoniem T.H.E. Servant. De identiteit van de persoon die bijdraagt kan in eerste instantie verborgen blijven, ookal is er een lijst van namen van mensen die sympathiseren of bevriend zijn met de Orde van de Tijd, en kan men onder de afdeling persoonlijk wel degelijk de namen achterhalen soms.

Een ieder die wil bijdragen zal moeten accepteren dat hij/zij eventueel met slechts zijn initialen wordt vermeld en/of met een link. Met name in de Linking-Bibliotheek en in discussies komen persoonlijke namen aan de orde. Een ieder die zijn naam dan alsnog uit de bibliotheek of elders op deze site verwijderd wil hebben, wordt verzocht contact op nemen met de Orde van de Tijd. Mensen die ontdekken dat een tekst van hen werd aangeboden zonder dat de copy-rechten werden gerespekteerd, kunnen een klacht indienen en na het overleggen van de verschuldigde bewijzen van eigenaarschap hun tekst verwijderd krijgen of gehyperlinked krijgen naar hun behoefte. Over het actief leveren van bijdragen kan men contact opnemen met de Orde van de Tijd door te e-mailen via feedback.

© De copyrights van het materiaal op de site zijn nu zo geregeld dat een ieder het vrij mag aanwenden, kopiëren e.d., mits dat onbaatzuchtig geschiedt. Commerciëel gebruik van ons materiaal (met uitzondering van de tijdtabellen en de kleurencode) verreist echter steeds toestemming.