musicbutton


 

 
Behalve recht toe recht aan en gemeten kan de tijd ons ook plaatsen voor ondoorgrondelijke mysteriën. Natuurkundigen maakten de grootste fouten en deden de grootste ontdekkingen onderzoek doend naar uitzonderingen en ontdekten de algemene relativiteit die de eenheid van tijd en plaats versloeg. Tijd is afhankelijk van het raamwerk van observatie. De tijd is absoluut relatief. En niet alleen nuchtere wetenschappers waren hiermee begaan. Vele gewone mensen namen tijd-merkwaardigheden waar zoals vliegende schotels ofwel ufo's en graancirkels. Hoewel we liever niet te veel over deze exotische noties nadenken worden niettemin enkelen hier in overweging genomen: alternatieve technieken om door de tijd te reizen en communicatie in de vorm van graancirkels. De wetenschappelijke adel verplicht. Hou uw geest open voor het nieuwe en wees verbaasd! Graancircels en de Sleutel tot de Wereldorde. Dit artikel gaat de uitdaging aan die wordt gevormd door de werkelijkheid van graancircels die door onbekende oorzaken ontstaan zijn. Na het bespreken van de psychologie van verdringing en ontkenning en een analyse van het verschijnsel, is er een konklusie die stelt dat het komen tot een mondiaal begrip van tijdbeheer van fundamenteel belang is voor het idee van een praktishe sleutel voor de wereldkultuur, die we de onbekende intelligenties waar we mee te maken hebben kunnen aanbieden.


 

Hoe een Vliegende Schotel te Bouwen

1: Een artikel van buitenaf geadopteerd, geschreven door T. B. P. Het is in drieën opgezet: eerst is er een verklaring over hoe vliegende schotels verondersteld worden te werken.

2: Ten tweede is er een artikel over de historische achtergronden van dit inzicht concluderend tot experimenten met magnetische veld werkingen om in de lucht te komen en hun aandrijftechnologie.

3: Ten derde is er een nawoord van De Orde van de Tijd dat de lezer helpt herinneren aan de basisvoorwaarden en overwegingen die nodig zijn om dit alles serieus te nemen. Vervolgens zijn er links naar andere sites over dit onderwerp.

 


Zie ook tijdwetenschappen voor minder merkwaardige beschouwingen over het fenomeen van de tijd.

 

 De Energiekwestie en de Orde van de Tijd
- Het paradigma voor de Nieuwe Wereldorde

Dit vrij beschikbare ebook introduceert het begrip vrije energie en de uitzichzelf lopende machines die de z.g. vacuumenergie van de ruimte omzetten in bruikbare energie. In feite betreft het de vierde generatie vrije energietechnologie die rechtstreeks de energie aanspreekt die vrij beschikbaar is in het universum. Besproken worden de ins en outs van kwestie der vrije energie of wat we ook wel ruimte-energie noemen, de uitvinders en uitvindingen, het paradigmatische conflict, UFO's, alien communicatie via graancirkels, theoretische beschouwingen wat betreft het klassieke en moderne etherbegrip (de 'aether') hetgeen allemaal leidt tot een conclusie in overeenstemming met de streking van deze site.

Er moet een nieuwe energiepolitiek komen, een politiek gericht op een meer duurzame energiewinning. Daarvoor moeten we begrijpen welke vormen van duurzame energie er bestaan: er bestaat een keuze uit een directe winning uit de oerbron of de indirecte winning uit een bemiddelend, materieel aanwijsbaar medium als de zon, de wind of het water. Een nieuwe energiepolitiek levert een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van omgaan met de tijd op: een ander paradigma dat niet zonder meer wordt begrepen of ingang kan vinden. De nieuwe vindingen wat betreft de directe winning van duurzame energie vragen om een duidelijke formulering van die nieuwe manier van denken. Deze manier van denken vinden we in Einstein's begrip van de relatieve ether dat van toepassing is op deze vindingen. Het maatschappelijk succes van een dergelijke nieuwe energiepolitiek hangt af van verschillende overwegingen van orde wat betreft de economie, de politiek, de wetenschap en de religie. Concluderend mag er gesproken worden van een nieuwe, syncretische benadering in de liefde voor de kennis die een mens tot mens maakt: de filognosie als de verzamelterm voor alle kennisgebieden gemoeid met het nieuwe paradigma van de relatieve ether.

 

          

 


 
 

© De Orde van de Tijd