musicbutton

 

 


 

Tabel 1: De tabel voor de vereffening van de tijd

sun.gifDe vereffening van de tijd heeft betrekking op de onregelmatigheid van een dag zoals aangeduid door een zonnewijzer. Deze onregelmatigheid wordt veroorzaakt door de niet-cirkelvormige baan van de aarde rondom de zon en de scheve stand van de aardas. In combinatie levert dat de samengestelde curve op zoals hieronder weergegeven. In de vorm van een correctietabel wordt de onderstaande grafiek voorgesteld in de vorm van de Volledige Kalender van Orde. Met deze tabel kan men een referentieklok op de zon instellen. Voor het praktische gebruik dag na dag met behulp van het internet wordt de Tempometer geboden: een PHP-pagina die, met opgave van iemands lengtegraad, automatisch de ware positie van de zon berekend en die weergeeft in de vom van een normale klok-aanduiding. Twaalf uur op de tempometer betekent dat de zon op dat moment door het zuiden gaat, de meridiaan voorbijgaat, lengtegraad passeert van de plaats van de gebruiker. De grafiek hieronder toont het verschil dat de zonnewijzer vormt met de gemiddelde plaatselijke tijd. Een positieve waarde betekent dat de klok zoveel minuten moet worden teruggezet uitgaande van de gemiddelde plaatselijke tijd, zodat men uiteindelijk de ware zonnetijd kan aflezen. De curve van dit verschil ziet er zo uit:


de vereffening van de tijd grafisch (bron)

De gemiddelde (plaatselijke) tijd tijd wordt afgeleid door de eigen lengtegraad met vier te vermenigvuldigen en op te tellen bij GMT wereldtijd. (zie iedere kaart en atlas of gebruik de volgende zoekmachine).

Geographic Locator-Search-engine

Search
Birth town

Dus bij voorbeeld op lengtegraad 30 ten oosten van Greenwich, moet men 4 keer 30 =120 minuten (twee uur) bij de tijd van Londen Greenwich wereldtijd, ofwel GMT. Greenwich Mean Time (UTC, ook Gecoördineerde Wereldtijd genoemd-Coordinated Universal Time) optellen.

UTC:

Ten westen van Greenwich geeft het aantal minuten vroeger dan UTC. Om de exacte ware tijd te weten moet men dan, zoals gezegd, de minuten bijtellen of aftrekken overeenkomstig de tabel van de Volledige Kalender van Orde. Positieve waarden moeten ervan afgetrokken, negatieve erbij opgeteld worden. (ken ook uw lokale zone-tijd elders in de wereld en de tijdzone tabel van de Greenwich 2000-site , of click hier voor een kaart en/of een upgrade). Uw berekeningen kloppen als 12 uur ware tijd de schaduw van de middagzon precies Noord/Zuid laat zien (oftewel klopt met 12 uur op een zonnewijzer). Deze site verschaft een rekenhulp voor het snel berekenen van de zonnetijd.


De zon passeert de meridiaan in het Zuiden

De betekenis van de kleuren van de tabel vervat in de Volledige Kalender van Orde:

- De witte en roze vakjes vormen de verdeling van de Cakra kalender die dienst doet als de kalender referentie van de natuurlijke orde van de zon voor het kulturele tijdbewustzijn van de 7-daagse weken van een normale burgerlijke kalender.

-De beige vakjes zijn normale Cakra weekdagen (let wel dat deze kalender niet de reguliere 7-daagse verdeling van de normale kalender laat zien).

- De rode vakjes vormen de maankalender met onderaan de aanduiding van de oude romeinse cijfers voor de oorspronkelijke telling van de maanden. K betekent Kalends en is de nieuwe maan. N betekent Nones en is in dit concept ofwel het eerste ofwel het tweede kwartier (de Romeinen telden oorspronkelijk het tweede kwartier niet mee). De I betekent Ides en geeft een volle maan aan.

- De twee gele en okerkleurige vakjes geven de data aan waarop de Galactische oud- en nieuwjaarsdag vallen wanneer de aarde het dichtst bij het centrum van de melkweg staat. (zie De Galactische Orde).

Onder de tabel van de Volledige Kalender van Orde worden suggesties aangereikt voor het gebruik van deze samengestelde kalender.

N.B. De tabel vertoont een verschuiving in fase van één dag in de vijfentwintig jaar.

*: Het schrikkelen voor de Cakra kalender vindt plaats op de 21 dec. zodat in een schrikkeljaar alle aanduidingen van de cakrakalender voor een dag zijn verschoven naar die dag.

 

Ga naar de Tijdsvereffening -correctietabel
gepresenteerd als de Volledige Kalender van Orde


De volgende pagina over de Cakra Kalender

  

Links

- Roman Calendar Instructions & Explanations

- Timezone table of the Greenwich 2000-site

- De Galactische Orde: alles over onze timing naar het centrum van ons sterrenstelsel.

- De Maanorde: over onze timing naar de maan.

- Tempometer: stel een klok in op de zonnetijd

- Wikipedia: equation of Time

- Wikipedia: Tijdsvereffening

- Variatie in de tijdvereffening

- Tijdvereffening: getallen


     


© De Orde van de Tijd