musicbutton

 

 

 


Het Hindu symbool voor de Pranava AUM
centraal voor het mediteren op de natuurlijke orde

 

Tabel 2: De Cakrakalender.

Cakra is Sanskriet voor wiel of schijf en heeft betrekking op de ronddraaiende sterrenhemel die kan worden waargenomen in de vorm van een z.g. Sisumâra of dolfijn, te weten de Melkweg. Ook heeft het woord betrekking op het cyclische van de tijd in het algemeen; de tijd die zich herhaalt in patronen zoals het zonnejaar met zijn seizoenen en de maan-maand met zijn maanfasen. Zo is er dan de cakra-orde, die de orde van de natuurlijke cyclische tijd van zon, maan en sterren is enerzijds, en een cakrakalender die deze orde op een zonnekalender weergeeft met een indeling ontleend aan de maan anderzijds. De naam cakra is ingegeven door passages in de vedische literatuur, met name die van de Bhâgavata Purâna (zie Canto 3 hoofdstuk 11), die verwijzen naar de sterrenhemel (zie ook voetnoot*) omdat dat de vorm is waarin de Heer en God zichtbaar is in de natuur. De (vanwege transpositie bijna) volmaakt regelmatige Cakra kalender verdeelt het jaar in 24 perioden van vijftien dagen 48 weken vormend met 24 FD vijftiende dagen en vijf SD-seizoensdagen. De kalender neemt zijn aanvang op de astronomisch kortste dag, 22e dec. de eerste werkdag van het jaar op de 23 van de gregoriaanse december doen uitkomend. (N.B: Kerstmis werd oorspronkelijk gevierd met oud en nieuw. Voor verdere verklaring over het technische respect hiervoor, zie ontwerpen.).

 

Gele velden: vijftiende dagen (FD) en seizoensdagen (SD)

Rode letters: cakra-weekends

SD: het begin van de zes seizoenen.
UE: opwaarts langs de equinox (voorjaar op het noordelijk halfrond)
BN: voor de noordelijke zonnewende (voorzomer op het noordelijk halfrond)
AN: na de noordelijke zonnewende (nazomer op het noordelijk halfrond )
DE: neerwaarts langs de equinox (herfst op het noordelijk halfrond)
BS: voor de zuidelijke zonnewende (voorwinter op het noordelijk halfrond)
AS: na de zuidelijke zonnewende (nawinter op het noordelijk halfrond)
* : de gregoriaanse schrikkeldag in februari :
schrikkelt de 21 dec. op de cakra-kalender

De verdeling in 15 daagse dubbelweken is ontleend aan de Bhâgavata Purâna, en de
en de zevendaagse verdeling van het christelijk gebruik aan de Heilige Schrift.

De kalender begint op de 22e december op AS,
waarbij de 1/1/ (eerste dag, eerste paksah of dubbelweek)
de eerste werkdag is op de 23e dec.

Voor een overeenstemming van deze indeling met actuele data ga naar de
Volledige Kalender van Orde


De oorspronkelijke vedische verdeling maakt geen melding van weken zoals gegeven in deze tabel, maar gaat alleen maar zover als een 15-daagse paksah die van dat overspringt naar een dagindeling. De cakra-week is afgeleid van het christelijk gebruik van het vieren van rustdagen en werkt als een transpositie van de maanorde naar het tropisch jaar. Derhalve wordt deze kalender beschouwt als vedisch/romeins, d.w.z. romeins naar het begrip van de kalender-reformatie van Constantijn de Grote in 321 n. Chr. die van de solaire reformatie van Julius Ceasar van 45 v. Chr. een lineaire weekorde maakte. Er wordt met de cakra-indeling een gerationaliseerde aanduiding gegeven van zowel de oude vedische als de oude Juliaanse orde die, met het respect voor de renaissance hervoming van Paus Gregorius van 1582-1583, niet afhangt van iemands positie op aarde, uitgezonderd dan de normale datumgrens van de gregoriaanse kalender die de basis ervoor blijft.

De lengte van de maanden is niet ingesteld als in India naar de 30 graden van de ecliptica of rasi's, maar is naar de oud-romeinse traditie ingesteld als een gelijke matematische 30/31 verdeling terwille van maat en orde.

In India leidt men traditioneel - maar niet formeel - het begin van het z.g. nirayana jaar af uit de positie van een vaste ster genaamd Chitra, maar aangezien de Bhâgavata Purâna spreekt van een tropisch jaar, begint deze kalender met de 22e dec. met het begin van een cyclus van de zon die naar het zuiden en noorden gaat, dus direct na de kortste dag.

De sterrenhemel wordt gerespecteerd met een 20 minuten per jaar voorwaarts voortschrijdende referentiedag (een galactisch 'nieuwjaar') op de Volledige Kalender van Orde (= cakrakalender plus maanfasen), die de positie van de aarde aanduidt zoals die het dichtst bij het centrum van de Melkweg staat.

 

(bron: zie Srîmad Bhâgavatam C3 ch 11)

 

Het voordeel van de Cakrakalender ligt in:

1) De regelmatige verdeling van het jaar. Dit is m.n. handig voor formele zaken zoals belasting innen, het runnen van een bedrijf of voor het vergaren van statistieken.

2) Het gebrek aan overeenkomst van data en dagen, een traditioneel punt van kritiek op de gregoriaanse kalender, waardoor men in feite voortdurend in de war is over welke dag welke datum is, is met deze indeling verholpen zodat b.v. je verjaardag altijd op dezelfde dag van de week plaatsvindt (precessie t.o.v. de sterrenhemel niet meegerekend 1 dag/70 jaar).

3) In principe wordt er een dag geschrikkeld zo gauw de kalender - gemiddeld - meer dan een dag afwijkt van de werkelijke stand van de zon (op het winter-solstitium) die staat voor het einde van het astronomische jaar (gesteld op 22 dec. voor burgerlijk gebruik, maar in werkelijkheid om die gemiddelde datum fluctuerend) en het verloop van de seizoenen. Zo komt de autoriteit over deze kalender te liggen bij astronomen en niet bij politici of religieuzen, zodat er minder willekeur en meer methode en logica zit in het tijdsysteem. In de praktijk volgt men gewoon de schrikkelprocedures van de gregoriaanse kalender (iedere vier jaar een dag m.u.v. een dag volgens de 'centurion' regel) met dien verstande dat 1) de schrikkeldag normaal aan het einde van het astronomisch jaar word toegevoegd en dat 2) zo gauw er na ongeveer 1250 jaar vanaf de start van die kalender, als de afwijking meer dan een halve dag bedraagt, de kalender extra wordt bijgeschrikkeld om in ieder geval gemiddeld niet meer dan een dag af te wijken. Zo is het bezwaar van de schrikkelafwijking van de gregoriaanse kalender verholpen.Stonehenge bij zonsopgang
Het is een van de eerste westerse observatoria
Oorspronkelijk had het waarschijnlijk een zwaar religieuze betekenis.

4) Het vierde voordeel die de kalender biedt is het hebben van dezelfde indeling voor het jaar als voor de indeling van de dag waardoor een meer volledig klokontwerp mogelijk is. Nu kan men 24 vijftiendaagse perioden (48 weken) gelijkstellen aan 24 uren op een schaalindeling hetgeen met een jaar van 52 weken niet mogelijk is (zie ontwerpen). Men krijgt dan wel uren met 48 minuten (en minuten met 48 seconden) hetgeen dan gewoon een logisch gevolg van het hebben van één en dezelfde indeling voor alle tijdfenomenen is.

5) Een regelmatige indeling van het zonnejaar in 48 werkweken (met zes werkdagen van bij voorkeur zes uur) biedt naast de fixatie van dagen op vaste data dat dus ook het voordeel van een vaste structuur van de weekorde op de kalender. Dit maakt het makkelijker om vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen te plannen en er goede gewoonten mee op te bouwen. Bovendien biedt het 48 weken ritme met zes werkdagen een meer ontspannen levensritme met kortere werkdagen voor een 36-urige werkweek dan het 52 weken ritme met een 40-urige werkweek. Door het hebben van een lang weekend iedere veertien dagen en een driedaagse weekend iedere twee maanden behalve midden in de zomer kan op deze manier worden voorkomen dat vakanties voor de gezondheid dwingend zijn en dat men dus minder destructief is wat betreft de continuïteit van sociale dienstverleningen (voor een negentiendaagse vakantie hoeft men slechts tien werkdagen op te nemen gegeven het einde van een 'Cakra '-seizoen en een vijfdaagse werkweek). Het respekteren van beide kalenders tegelijkertijd zal van iedere baan een 30-urige part-time baan maken, zie 5d & 5q of over de Orde voor een korte verklaring).

6) Het bezwaar van de christelijke jaartelling is dat er geen jaar 0 is en dat men werkt met terugtellen vanaf een bepaalde datum (van A.D naar BC.) naar perioden van romeinse en griekse geschiedenis die we wel tot de continuïteit van onze beschaving rekenen. Dit bezwaar is verholpen door de Cakrakalender op het z.g. culturele swa-dharma (de eigen aard) in te stellen hetgeen inhoudt dat men terugschakelt naar de oorspronkelijke romeinse jaartelling A.U.C., Ab Urbe Condita, hetgeen "vanaf de grondvesting van de stad" betekent. Dit jaartal is gesteld op 753 B.C., zodat het jaar 2000 volgens het swa-dharma van de cakrakalender wordt gesteld op 2753.


De romeinse kalender nadat hij was ingesteld op het zonnejaar,
de maanorde transponerend zoals de cakrakalender dat doet,
maar, a.g.v. kulturele gebruiken,
zonder zo regelmatig te zijn als de cakrakalender.(
Bron)

7) Het bezwaar van intercalaire maanden en de culturele manipulatie en willekeur daaromtrent bij het respekteren van maanstanden in moslim en hindukalenders wordt weggenomen door de Cakrakalender aan te sluiten op een volledig begrip van kalenderorde (zie inkleuring correctie tabel) waarbij zowel de bestaande gregoriaanse jaarindeling, een maankalender ingedeeld met echte maan'weken' (naar de astronomische maatstaven voor de maanfasen), als een rationele zonnekalender (de cakra-kalender zelf) wordt gebruikt op een manier die respekt heeft voor de diskrete functie van iedere kalenderindeling. D.w.z. dat iedere indeling kan worden gebruikt waar hij het meest geschikt voor is: de hervormde romeinse (juliaans/gregoriaanse) zonnekalender voor de lengte van het zonnejaar en het traditioneel benoemen van de data, de cakrakalender voor een logische regelmatige en schriftuurlijk gefundeerde indeling in werkweken en de maankalender voor een studieuze bezinning op de natuurlijkheid van een dergelijke culturele fixatie in zevendaagse weken (traditioneel symboliseert de maan de boekenwereld en kan je met zo'n kalender diskreet je - niet vruchtdragende - studiedagen instellen). Dit geeft een gedifferentieerd kultureel tijdsbeeld dat beter beantwoordt aan het doel van het hebben van een kalender die zowel geschikt is voor (religieuze) kulturen in de wereld die de maankalender respekteren als voor de andere helft van de wereld die het houdt bij een (politieke) indeling naar de seizoenen. Met recht kan men met dit volledig begrip van kalenderorde dus spreken van een deelname van de cakrakalender aan een multiculturele wereldkalender. (voor nadere info over het praktisch gebruik van deze volledige kalender-orde zie de toelichting onder de tabel).8) Het moderne begrip van tijdsbewustzijn heeft het bezwaar dat het een systeem vormt dat onwetenschappelijk en willekeurig is wat betreft de natuurlijke orde in het maken van weekorden die tegen de orde van het jaar ingaan en een zomertijd die tegen de tijden voor de winter op historisch heidense (commercieel winstgemotiveerde, en politiek-pragmatisch de prioriteit verdraaiende-) motieven (zie de politieke keizer Constantijn 321 A.D. ) die de gefixeerde weekorde van de heidense babylonische traditie overnam niet realiserende dat een zevendaagse week niet noodzakelijk gevolgd dient te worden door een andere zevendaagse periode met het tussenvoegen van (reeds lunair bekende) signaal dagen die kunnen worden gebruikt als een correctieve maatregel terwille van de natuurlijke orde - Gods orde). Met de Cakra kalender wordt het begrip van bewustzijn teruggeleid naar het gezag en de dynamiek van discrete natuurlijke gebeurtenissen die hun eigen (door 'God verordonneerde') natuurlijke afwisseling en bewustzijn van ritme vormen. Op deze manier kan de mensheid genezen van haar kulturele standaardtijd controle-neurose en collectieve psychotische episoden van de irrationele oorlogvoering van zijn gevallen en de kontrole verloren hebben in de onwetendheid van tegenstellingen en konflikten over religieuze, wetenschappelijke en dus ook politieke paradigmatische autoriteit.

9) De kalenderverdeling van 48 weken komt overeen met de verdeling in maanfasen van een maankalender. Op die manier is er wat betreft het ritme een betere overeenstemming van deze zonnekalender met de maankalenders die de andere helft van de mensheid gebruikt (en door onszelf werden gebruikt vóór de reformatie van Caesar 45 v. Chr.). Hierdoor is het beter mogelijk om te vergelijken en met beide kalenders tegelijkertijd te leven, met het zo bieden van twee min of meer gelijke gebeurtenissen - een maanfase en een weekend - in dezelfde tijdperiode. Dit is ook gunstig voor een wereldorde van de tijd die van respekt is voor de beide soorten van kalenders/typen van tijdkultuur..


Vroeg 19e eeuwse klok met aanduiding van
de posities van de zon en de planeten.

 

N.B.: Sterrendatum kalender of cakra-kalender wil dus niet zeggen dat deze kalender met de sterren gelijk loopt. Cakra heeft immers ook betrekking op andere cyclische bewegingen van individuele hemellichamen in het krachtveld van de ether. De precessie, het verschuiven van de sterrenhemel, wordt, met het oorspronkelijk complexe ontwerp van de Cakra-tempometer en de Volledige Kalender van Orde, gerespecteerd door de aanduiding van - zo u wilt - de eigen verjaardag of de z.g. 'verjaardag van de zon', die relatief naar de astronomische zodiak in verhouding tot het centrum van het sterrenstelsel (in Sagittarius A) vooruit door het jaar heen schuift met een tempo van één dag in de 71 jaar (ongeveer 20 minuten per jaar) op een normale zonnekalender als onze gregoriaanse kalender die we als burgers gebruiken. De kalender heet sterrendatum kalender omdat deze is afgeleid van de manier waarop in de Veda's (de z.g. vijfde Veda ofwel de purâna's) de sterrenhemel met een (zonnejaar-)jaarindeling in 48 z.g. paksah's of pancha dasa's(=15-daagse perioden) werd gerespekteerd (bron: zie Bhâgavatam). Het oorspronkelijke ontwerp van de tempometer vertoont daarom een schaal-indeling van 366 sterrendagen i.p.v. 365 zonnedagen (een later eenvoudiger toepassing zet slechts de klok met de zon gelijk). Het jaar (een vatsara) word vedisch gedefinieerd naar de noord-zuid gang van de zon (naar de seizoenen dus, een z.g. tropisch jaar). Daarom is de uiteindelijke cakrakalender enerzijds een transpositie van de op de maan geinspireerde indeling van de sterrenhemel (zodiak) naar een indeling van het zonnejaar, waarbij halverwege het jaar één dag wordt ingeleverd. Anderzijds is het in feite de transpositie van de maankalender naar de zonnekalender, iets dat ook in de praktijk werd gebracht door the juliaanse kalender-hervorming van 45 v. Chr. , maar werd afgeschaft in 325 A.D. door de eerste christelijke romeinse keizer Constantiijn de Grote (voordat hij zich bekeerde), de uiteindelijke stichter van het christelijk-romeinse rijk Byzantium (met als hoofdstad Constatinopel, het tweede Rome). Met de invoering door hem van de lineaire weekorde voor de burgermaatschappij die het makkelijk wilde hebben met de maan, werd deze kalender dus vergeten. De cakra-kalender is de vedische reastauratie van ons eigen westerse romeins- klassieke respect voor de natuur dus. Voor het technisch repect voor het verschil tussen de sterrendatum en de zonnedatum dagen, zie ontwerpen/sterrendatum schijf .

 

 

Vorige Pagina | Naar de Volledige Kalender van Orde         

 Links::
 

           © De Orde van de Tijd