musicbutton

 

 

Tabel 1: Tijdsvereffening Correctie-tabel met de cakrakalender en maanorde


"Tijd bepaald door de natuur....
door het gezag...
en door gebruiken en grillen''

(Roger Bacon, Opus Maius 1267)__

 

Natuur: de maanfasen en de vereffening van de tijd.
Astronomisch / religieuze autoriteit: de Cakrakalender.
Gebruiken en grillen: de politiek vastgestelde verdeling van de data van het zonnejaar.A.D. 2024 / 2777 A.U.C.*
fco2024
 
N.B: De volle maan voor de maand april valt voor Nederland in 2024 op de 24e! 
  Voorgaande jaren / English versionKorte omschrijving:

In deze kalender, solair ook wel de
cakrakalender genaamd, zijn gecombineerd de orde van de zon, de maan en de sterren die nodig is om, in relatie tot de ether, in harmonie te verkeren met de wetmatigheid van de natuurlijke, cyclische tijd. De cijfers geven de afwijking van een klok t.o.v. de zonnewijzer aan (zie ook vereffening). Positieve waarden geven aan hoeveel minuten en seconden een standaardklok voorloopt op de zonnewijzer, negatieve hoeveel hij achterloopt. Voor een automatische omrekening naar de lokale zonnetijd zie de tempometer. De dagen met een ©-teken erin (wit en roze) zijn de 14e en 15e cakra-dagen van de cakrakalender met als derde in de rij een tweemaandelijkse extra schrikkeldag of een seizoens-feestdag (met UE, BN etc.). De cakra oudejaarsdag valt op de 21e december. Donkerrood en roze zijn de maanfase-dagen die respectievelijk niet en wel met de cakrakalender overlappen. K(alends) betekent nieuwe maan, N(ones) halve maan en I(des) volle maan. Een maancyclus heet een lunatie, er is geen maanjaar. Maart was maand één I op de oude romeinse fasti-kalender. Drie dagen na een maanfasedag volgt, in evenwicht naar de veldentabel, een B(usiness)-dag en drie na de vijftiende of zestiende cakra-dag volgt een P(rivé)-dag. Een solaire C(akra)-dag (©), vrije dag of uitgaansdag is iedere halve maand de zevende en veertiende cakra-zondag. De vijftiende cakra-dag is een halfmaandelijkse schrikkeldag, geschikt voor zelfstudie en vasten. De zestiende cakra-dag van juni (midzomer) valt samen met de vijftiende dag (overdag vasten, 's avonds feest). De maanfasedagen (rood/roze) van de cakra-orde zijn bedoeld als spirituele dagen voor samenzang, gezamenlijke schriftstudie en meditatie (S-dagen). Okergeel/oranje zijn de dagen van 6 en 7 juli, in de nacht waarvan het galactische nieuwjaar valt, het moment dat we met de aarde het dichtst bij het centrum van de Melkweg staan (zie verder de uitvoeriger cakrakalender-bespreking; onder termen: velden en cakra-orde; de dialoog nr 6 in de synopsis; en behalve hieronder verder de hele site voor meer diepgaande artikelen).


.

Zie ook de BPCS-tabel 4 voor uitleg over de B en P indicaties.

Gebruik de tempometer, als hulp om een klok op de zon in te stellen


click hier voor het gebruik van de vereffening

Het geel op de 6/7 Juli duidt het Galactische Nieuwjaar aan.
De
Rood duiden op de maankalender
De witte en de
roze overlap met de rode velden geeft de Cakrakalender weer
Bron van de getallen der vereffening:
Daily Sun Data (update: 1999)

N.B: De dagen vastgesteld voor de KNIN-maanfasen (in de rode velden)
kunnen tot een hele dag verschillen daar ze zijn ingesteld op Greenwich (UTC/GMT-0) (
zie hieronder)
Ook de feitelijke astronomische tijd voor het Cakra Nieuwjaar (zonnewende) verschillen van jaar tot jaar.
Surf naar de
solstitium-pagina voor de precieze timing.

Voor een schema van gebedstijden of het tijdhervormd instellen van koffie en thee-pauzes
in plaatselijke Standaard Tijd: raadpleeg
Prayer Minder.

Het Cakrajaar begint met een seizoensdag AS genaamd (after the solstice)
die voorafgegaan wordt door de dag van de winterwende


De Volledige Kalender van Orde
biedt drie aparte kalenders in één:

En Jezus zei tegen Thomas:

''Wee jullie die leven in dwaling en niet opzien naar het licht van de
zon,
dat oordeelt en neerblikt op het Al,
dat zich zal keren tegen al jullie daden,
en haar vijanden in slavernij zal voeren.
En jullie nemen ook de
maan niet waar,
zoals ze bij nacht en dag op de lichamen van jullie slachtpraktijken neerschijnt.''
 

Nag Hammadi, Het Boek van Thomas de Kempvechter 2.7: 144

 

1) Zonnekalender

Dit is het christelijk gereformeerde zonnejaar in twaalf maanden genaamd de gregoriaanse kalender die in 1582 werd ingesteld. Deze wordt in oker-geel weergegeven voor de nummers van de dagen van de gregoriaans gereformeerde romeinse kalender en de afkorting van de namen van de maanden overeenkomstig de juliaanse en latere hervormingen. De individuele dagen in de cellen tonen de nummers van de Vereffening van de Tijd: Een positieve waarde betekent: de klok loopt voor op de zonnewijzer met zoveel minuten en zoveel seconden. Voor het uitrekenen van de zonnetijd voor uw eigen plaats ga naar de vereffeningspagina of de tempometerpagina voor een automatische verrekening. Let wel dat de christelijke burgerlijke politieke weekorde hier niet is opgenomen aangezien er geen schriftuurlijke of astronomische ondersteuning voor is wat betreft het uitmaken van hoe een jaar erdoor zou moeten ingedeeld (in feite deelt die orde het jaar helemaal niet in maar vormt het een cultureel contrast, zie de Orde van de Zon-pagina). En tot slot: Pantha Rhei!: deze tabel kent voor de tijdvereffening een fase-verschuiving van één dag per 25 jaar (de opwaardering op deze pagina is van 1999 ).

Zie verder de beginpagina over de Orde van de Zon.

 

2) Cakrakalender (vedisch/romeinse weekorde en zes seizoenen voor het zonnejaar)

Wit: Cakra-weekends
Roze: De dagen van de cakra-weekends met de KNIN maanfase-kalender
Lichtgroen: het begin van de zes seizoenen
UE: (upward along) Naar boven langs de equinox (voorjaar op het noordelijk halfrond )
BN: (before nothern) Voor de noordelijk zonnewende (vroege zomer op het noordelijk halfrond)
AN: (after northern) Na de noordelijke zonnewende (late zomer op het noordelijk halfrond)
DE: (downward equinox) Naar beneden langs de equinox (herfst op het noordelijk halfrond)
BS: (before south) Voor de zuidelijke zonnewende (vroege winter op het noordelijk halfrond
AS : (after southern) Na de zuidelijke zonnewende (late winter op het noordelijk halfrond)
* : Gregoriaanse schrikkeldag in Februari: schrikkelt op de 21 dec. voor de Cakra-kalender .

Het Cakra-zonnejaar begint op de 22e December en telt in navolging van de gregoriaanse telling van dagen 365.242 dagen.

De kalender wordt vedisch/romeins genoemd omdat de Bhagavatâ Purâna, het vedische geschrift waar deze cakra-verdeling uit is afgeleid, geen melding maakt van 7-daagse romeinse weken, alleen 15-daagse dubbelweken. De verdeling in zeven dagen van de christelijke reformatie is ontleend aan de Heilige Schrift.

Deze kalender wordt astronomisch genoemd omdat hij begint op de astronomisch vastgestelde datum van de kortste dag en is dus waarlijk tropisch van aard.

Zie verder voorgaande pagina over de Cakrakalender.

 

3) Fastikalender/ Maankalender

Dit is een herziene versie van de oude romeinse 'week' orde van de maan (van vóór de juliaanse hervorming) van vrije dagen genaamd fasti hetgeen inhoudt dat het dagen zijn zonder handels- of legale aangelegenheden. Hij wordt aangeduid door de rode velden (of roze bij overlap) in de Volledige Kalender van Orde. De witte Romeinse Cijfers hebben betrekking op de maanmaanden van het oude niet hervormde maanjaar dat verondersteld werd te beginnen in Maart, en de zwarte of witte letters hebben betrekking op de z.g. signaaldagen K N en I (romeinse vrije dagen). Aldus telt deze kalender ±12.3 maanmaanden.

K: Kalends, de dag van de nieuwe maan
N: Nones de dag van het eerste en laatste kwartier
I: Ides de dag van de volle maan.

A.U.C.: Ab Urbe Condita, 'vanaf de grondvesting van de stad' 753 B.C., de datum waarop onze huidige gregoriaans genoemde kalender feitelijk zijn aanvang nam voordat die hervormd werd.

N.B.: Een maanmaand ofwel een lunatie, een periode van vier maanfasen in opeenvolging, is een periode van 29.5 dag.

Zie verder de Orde van de Maan-pagina's.

*: De revisie van de oude romeinse maankalender op deze site houdt in dat die gerationaliseerd is: hij heeft een zonnejaar van twaalf zonnemaanden welke vernoemd zijn naar hun getal, in Maart beginnend met I . Voor de signaaldagen (vrije dagen) wordt een moderne astronomische tabel gebruikt (zie boven) om ze naar de fasen van de maan te zetten. De lengte van het maanjaar bestaat feitelijk uit één complete cyclus van maanfasen (29.5 days, een z.g. lunatie), waarmee met een twaalftal een zonnejaar wordt gevormd dat bestaat uit 12.3 maan'jaren' of - maanden. Oorspronkelijk had deze kalender zoals gezegd geen laatste kwartier Nones na Ides met zulk een gelijke verdeling in 'maanweken', en werd hij lunisolair gefixeerd doorhet extra schrikkelen met een maanmaand na drie jaar. Hij droeg oorspronkelijk de namen van godinnen en keizers en had een jaar van slechts tien maanden - twee maanden van onzekerheid over wanneer het zonnejaar zou eindigen. In feite is ze, ontdaan van alle toen relevante sociale betekenis van viering, tot het sobere idee teruggebracht van het enkel hebben van signaaldagen naar de maanfasen, aangeduid met de namen Ides, Nones en Kalends die toendertijd werden gebruikt. (zie verder de Orde van de Maan-pagina's)

 

 

Over het gebruik van dit discrete kalender-systeem

het volgend advies:

Het is wijs de verdelingen te achten overeenkomstig hun oorspronkelijke bedoelingen:

   1) De verdeling van de maanden (de datering) en jaarlengte is afgeleid van de gregoriaanse hervorming van de juliaanse kalender. Daarom is het burgerlijke nieuwjaar de normale traditionele viering van de eerste Januari (onder voorbehoud van correctief schrikkelen). Met de maand kan men z'n vrije dagen of vakanties organiseren, verjaardagsvieringen houden of andere feestdagen hebben, maar ook perioden van vasten kunnen aldus bepaald worden zoals het zich houden aan een melkvasten in de maand Mei b.v. of het zich onthouden van vast voedsel op de vijftiende dag van de halve en het begin van de cakra-maand voor gezondheids-doeleinden en het geestelijk welzijn.

   2) De verdeling in weken naar de Cakra kalender is ingesteld naar de vedische missie van de Hindoe-cultuur in het Westen: om de sociale kontrole te herstellen zowel als de zin voor de schriftuurlijke waarheid. Derhalve zijn deze dagen, aangeduid met een ©-teken en met zwarte letters in een wit/roze veld, bedoeld voor het publiekelijk samenkomen op de zevende en veertiende dag (van media-arrest in de privésfeer) met de vijftiende dag (FD) ervan voor vasten en studie doeleinden (in privé) en de tweemaandelijkse seizoensdagen (SD lichtgroen gemerkt) terwille van de viering (in vrije associatie). De P en B dagen zijn er om de ghandelingen in evenwicht te brenegn overeenkomstig de velden van handeloen (zie BPCS-tabel). Ook zijn deze cakradagen van de zonneorde geschikt voor het eens in de cakraweek afregelen en bijstellen van een referentieklok naar de ware (schijnbare) zon met behulp van de waarden van de vereffening van de tijd weergegeven in de tabel (zie tempometer voor een automatische verrekening). Het idee is dat ten einde 1) te kunnen leven met het natuurlijke krachtveld van de ether en 2) om de controle te hebben met een systeem dat is ingesteld aan de hand van nevenmotieven zoals dat het geval is met het systeem van de standaardtijd, men een ander systeem nodig heeft, de cakra-verdeling die is ingesteld op de natuur. Door het enkel maar door de standaardtijd bepaald zijn zal het ontbreken aan de nodige motivatie om het te relativeren, een relativeren dat moreel gezien noodzakelijk is.

    3) De herziene romeins-burgerlijke maankalender ('fasti') moet worden gebruikt voor het instellen van vrije dagen - of dagen van studie en spirituele oefeningen - en de wettelijke rustdagen. Het kan als 'fas' worden beschouwd te werken op dagen die niet zijn aangemerkt met zwarte of witte getallen in een rood of roze veld (hoewel men eraan moet denken b.v. iedere cakra zondag te socialiseren; zowel als te vasten en te studeren voor je filognosie iedere vijftiende dakra-dag). De oorspronkelijke romeinse orde was veel complexer met een ander systeem om vast te stellen wat op welke dagen een legale activiteit zou zijn.

   4) De jaartelling is in gregoriaanse jaren n.Chr. voor burgerlijke doeleinden (voor zolang de meerderheid dat wil) en in klassieke romeinse A.U.C.-jaren voor de doelstellingen van De Orde van de Tijd (apollinische loyaliteit aan de historische, authentieke, d.w.z. de romeinse, waarheid van de burgerlijke kalender).

   5) Het politiek vaststellen van de moslim vrijdag, de joodse Sabbat en de christelijke zaterdag en zondag wordt, met deze kalender, als ongeldig beschouwd ten aanzien van de feitelijke bedoeling van de burgerlijke orde, daar er onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning is voor hun astronomische werkelijkheid. De week die men in de natuur in acht neemt is die van de maanfase, en aldus moeten de regelmatige zonneweken die van hen afgeleid zijn geschrikkeld worden met de cakra kalendar om ze in navolging te laten verkeren met de orde van de maan. De religieuze benaderingen worden beschouwd als een reactie of compensatie op de verbijstering van de burgerlijke tijd zoals ingesteld door de romeinse, juliaanse hervorming van 45 v. Chr. en de constantijnse hervorming van 43 n. Chr., en behoren als zodanig als subculturele en private (tijdelijke politiek/economische pragmatische bestuurlijke) opties van orde te worden behandeld (net als de aanduidingen van de burgerlijke standaardtijd op een regulier uurwerk). Naar de volledige Kalender van Orde kan men op vele gregoriaanse zaterdagen en zondagen werken of doen wat de Volledige Kalender van Orde ook maar zou toestaan naar gelang het eigen persoonlijke gebruik, aangezien men, naar de "God" van de tijd, met de cakra kalender reeds reeds zijn heilige dagen ingesteld heeft. Het religieuze voordeel is dat met deze Volledige Kalender van Orde welke dag ook een heilige (d.w.z. een naar de zuivere zon en maan ingestelde-) zondag van bezinning en studie kan zijn, en aldus relativerend neemt deze orde de dwangmatigheid weg van de lineaire standaardtijd vrijdagen, zondagen en standaardtijd Sabbats.N.B. Dit begrip van orde kan worden gebruikt voor politieke, religieuze of therapeutische doeleinden van prediking. maar aangezien een ieder dit schema mag gebruiken naar eigen inzicht om zijn eigen leven op orde te brengen zoals hij dat wil, moet er voor worden gewaakt dat het eventueel publiekelijk promoten ervan geen schade toebrengt aan de orde van de filognosie, hetgeen o.a. impliceert dat er geen sprake van oplegging of dogmatiek kan zijn. In dezen moeten de mensenrechten en de vrije wil prevaleren. Ook nadat er een aanvaardbare democratische (internationale) meerderheid is ontstaan die de zorg op zich neemt voor een (altijd nog riskante) ommezwaai van het formele politieke tijdsysteem, moet dit in acht worden genomen.

 
          


© De Orde van de Tijd