The Ego PagesWritings / Geschriften

 

 
 
Op deze pagina zal ik proberen duidelijk te krijgen wat in de loop der jaren aan schrijfwerk tot stand is gekomen. Een probleem is dat ik zelf niet meer in het bezit ben van alles wat ik heb geschreven. Dus volledigheid zullen we maar vergeten. Ik kan wel zeggen wat het ongeveer is geweest wat er aan mijn huidige schrijfwerk is vooraf gegaan.

Zoals u misschien duidelijk is geworden door naar de pagina over mezelf te surfen, heb ik psychologie gestudeerd en een aantal jaren gewerkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut. In verband met dat werk en mijn studie daaraan voorafgaande heb ik natuurlijk het één en ander moeten schrijven, uit academische plichtbetrachting: rapporten, scripties en andere werkstukken (b.v. Religie en Topervaring (+ '74); een humanistisch-psychologische studie: is zoekgeraakt). Vermeldenswaard is dat ik afstudeerde op een werkstuk dat ik schreef samen met medestudenten. Het handelde over een onderzoek waarin echtparentherapie op leertheoretische grondslag werd vergeleken met echtparen therapie op systeemtheoretische grondslag ('78). Interessant was een indeling volgens de communicatie-theorie waarin gewerkt werkt met een driedeling in symmetrisch, complementair en parallel communiceren (gelijkwaardig, aanvullend en in overleg, weergegeven met de symbolen o-o,II en X). Dit kan dan duidelijk of onduidelijk gebeuren. Vooral dat duidelijk zijn is een thema dat me theoretisch veel verder heeft gedreven dan ik oorspronkelijk had gedacht. Maar zo is het ongeveer begonnen met mijn schrijverij.

Voor De Orde schreef ik het e-boek De Andere Regels (1997) onder het pseudoniem van T.H.E. Servant. Het is een aanpassing van de yogafilosofie waarin ik voortborduur op een eerder door mij geschreven boek: De Spiegel van de Tijd (verschenen '93 in eigen beheer 'Aadhar Enschede' ISBN 90-70986-96-5). In dat boek bespreek ik mijn wetenschappelijke en spirituele zoektocht naar de waarheid van de moderne tijd (voor een idee van een paragraaf uit dat boek, ga naar de renown ego's pagina, waar ik het ego als een tijd-organizer presenteer). De Andere Regels schreef ik in reactie op recente literatuur ('97) voor vrouwen die willen weten hoe ze een man aan de haak moeten slaan. Ik ergerde me enerzijds aan de slechte kwaliteit van die psychologie en vond het anderzijds een uitdaging om een serieus antwoord te formuleren waar mensen (m.n. mannen) echt wat mee opschieten. Ik putte daarbij veel inspiratie uit een door mij geschreven studie als toegewijde van Heer Krishna (ik als Anand Aadhar Prabhu, zie verder: over mezelf) genaamd Krishna en de Zingende Filosoof, een studie naar de cultuur van de Caitanya-Vaishnava's (Hare Krishna's) in Nederland. In dat boek bespreek ik de yoga van de toewijding (Bhakti) vanuit hun standpunt met behulp van de eerste vier hoofdstukken uit de Bhagavad Gîtâ.

Voorafgaande aan dit alles schreef ik nog meer voorbereidende literatuur, waaronder "Het 'NIET'-Paradigma" ('86) een wetenschapstheoretische korte verhandeling over de waarde van de negatie en hoe dat via z.g. generatieve grammatica onvermijdelijk tot een moraalleer leidt.(aangeboden aan Prof. Hofstee in Groningen en redelijk positief ontvangen, i.t.t. tot de receptie bij andere collega's die er weer niets mee konden). Ook heb ik mijn allereerste aantekeningen verzameld (losse spreuken, creatieve vondsten, indelingen, een 'ware leer', een gebruiksaanwijzing voor een koninkrijk, etc.) toen ik pas begon met schrijven in 1985 na het beëindigen van mijn psychotherapeutische praktijk. Dat boek heette 'Het Gouden Zwaard' ('85). Ik droeg het op aan een toenmalige karma-tantra-yoga vriendin ('Ria') en het vormde mijn afscheid van de vrije sexualiteit. Slechts ikzelf en een aantal kennissen en een enkel familielid heeft zo'n exemplaar. Deze geschriften heb ik later herroepen omdat ze teveel zouden afleiden van de kern van de zaak (de ziel).

Voorafgaande aan de Spiegel van de Tijd heb ik een kort verslag genaamd 'Vadertje Tijd of de Analytische Conclusie' geschreven om het probleem van de Tijd in de moderne samenleving duidelijk te stellen. Dit ietwat emotiebeladen belangrijke verslag waarin het prille begin van mijn kennisvorming over het onderwerp tijd is vastgelegd, heb ik geschreven in associatie met Professor Vroon (die er niets mee kon) en heb het later aangeboden op een conferentie over gezondheid en ecologie in Poona, India,( najaar 1992) georganiseerd door de Rajneesh-commune (ik heb ook een neo-sannyas-Rajneesh, geestelijke naam: Swami Anand Aadhar: de grondvesting der gelukzaligheid die ik later weer gebruikte bij de Hare Krishna's waar ik mezelf natuurlijk geen swami mocht noemen. Geïnteresseerden kunnen naar mijn ego-(cult)-links-pagina surfen). Ook heb ik een exemplaar naar het Ministerie van Binnenlandse zaken gestuurd, waar het nu nog in de archieven van de tijdregelingen-ambtenaar moet zitten (gaf dus ook geen respons). De grote politieke partijen (VVD, PvdA, D'66, CDA) stuurde ik een exemplaar van De Spiegel van de Tijd. Achter dit boek uit 1992 sta ik nu nog steeds, hoewel ik het probleem van de tijd alleen voor de klok, op nogal persoonlijke wijze had onderzocht. Met 'De Andere Regels' waarin deze conclusies verder zijn uitgewerkt in o.a. de vorm van een ontwerp voor een alternatieve klok, kwam ook de kalender aan bod.

Recentelijk heb ik het Filognostisch Manifest geschreven (alleen op internet te raadplegen): naar aanleiding van de oorlog in Servië, een behoefte aan duidelijkheid over de (politieke) doelstellingen van De Orde en door het lezen van " De Republiek" van Plato, heb ik er de filognosie in uiteengezet in haar historische grondvesten als een evolutie van de waarden der bevrijding culminerend in een vijfvoudig begrip van reformatie of revolutie op het gebied van de volksvertegenwoordiging, de ziel, de economie, de lokaliteit en de tijd.

Ernaar strevend mijn ideeën zoveel mogelijk op internet duidelijk te maken heb ik een aantal artikelen geschreven voor De Orde over het onderwerp tijd (alle artikelen gemerkt met een*). Ook interessant zijn de vele discussies in het Webforum van De Orde, waarvan er velen door mij geschreven zijn onder verschillende namen. Van afdrukken ben ik niet zo'n voorstander. Ik vindt het nogal inefficiënt en destructief. Wat mij betreft kan iedereen met een digitale t.v. de zaak op internet bekijken en/of de bestanden lezen met een floppenlezer (zie de ontwerpen van De Orde).

In het jaar 2000 ben ik begonnen met het digitaliseren en vertalen, of beter herformuleren, van twee van de grootste klassieken van India: De van de Mahâbhârata wel bekende Bhagavad Gîtâ (als De Bhagavad Gîtâ van Orde) en de Bhagavad Purâna. (Srîmad Bhâgavatam, 'Het Verhaal van de Fortuinlijke' ). Beide boeken gaan over wat Heer Krishna, de Heer van de Yoga, tijdens Zijn leven heeft gezegd en gedaan. De Purâna is een verhaal van het formaat van een complete bijbel (18000 verzen, twaalf boeken genaamd canto's) terwijl de Gîtâ de basis biedt van de vedische benadering van de yoga. De teksten worden allen geboden als een aan de geestelijke erfopvolging getrouwe productie die wetenschappelijk de vaishnava bron van referentie voor ieder vers geeft zodat een ieder kan nagaan hoe deze denker dacht voor zijn leraar in contrast met wat het was dat hijzelf zei. De bedoeling van de boeken is een meer geïntegreerd, genietbaar en lopend verhaal te bieden, maar ook een eveneens meer getrouwe, naar de geest van Vyâsa, versie van de verhalen zonder verdere commentaren. Voor de studenten is er de digitalisering van een Gîtâ- commentaar genaamd Krishna en de Zingende Filosoof over de muziek (in Midi, Real Audio en MP3) en filosofie van de Caitanya-vaishnava's (Hare Krishna's) die ik zowel binnen als buiten de tempels bestudeerde. Hoewel dit Gîtâ-commentaar over de eerste vier hoofdstukken van het boek in het Nederlands is , zijn de pagina's ook voor engelse bezoekers interessant vanwege de muziek.Er is zelfs een Bhâgavatam Treasury die downloads biedt, afbeeldingen , de muziek pagina voor pagina, en links. Het Bhâgavatam-project zal een aantal jaren in beslag nemen.

In het Jaar 2006 schreef ik een boek getiteld De Ether Bestaat!- Inleiding tot de Filognosie, waarin ik de introductiepagina's en de synpsos van de site samenbracht in een inleidend boek.

In het jaar 2008 produceere ik twee versies van de Bhagavad Gita in druk getiteld Een Lied van Geluk. De ene versie is modern met alle namen vertaald naar westerse equivalenten en het slagveld getransponeerd naar de situatie vlak voor een politiek debat.  De klassieke versie is dezelfde als de moderne, maar dan met de namen hersteld alsmede de situering op het slagveld. Engelse versies van dit boek zijn medio 2010 in voorbereiding.

In het jaar 2009 ben ik begonnen met een boek voorlopig getiteld een pamflet voor een nieuwe energiepolitiek: De Energiekwestie en de Orde van deTijd - het paradigma voor de Nieuwe Wereldorde, maar dat zijn voorlopig slechts webpagina's aangezien het experimentele gedeelte meer tijd in beslag neemt dan het schrijven van het boek. Wellicht zal het uiteindelijke boek dat eventueel een andere titel krijgt er nooit komen als het experimentele gedeelte geen vooruitgang laat zien.

Neem ook een kijkje bij mijn 'What's in the Cinema' bioscoopfilm besprekingen. Normale recensenten zijn geneigd hun beschouwingen te schrijven met het oog op wat commercieel haalbaar is of populair zou zijn. Hierdoor dacht ik dat het gerechtvaardigd is mijn eigen (korte) commentaren te geven op wat er in de bioscopen te zien is.

 

Samenvattend beschikbaar in het Engels en/of Nederlands:

'Het 'NIET'-Paradigma' ( Maart 1986)

'Vadertje Tijd: de Analytische Conclusie' (1991)

De Spiegel van de Tijd (1992) : een persoonlijk relaas over mijn 'bekering' en verlichting in de moderne tijd.

Krishna en de Zingende Filosoof : een studie naar de muziek en de filosofie van de Caitanya-Vaishnava's (1995)

The Other Rules (1997)

De Andere regels (1997)

Filognostic Manifesto: 'Work and unemployment' (1999)

Filognostisch Manifest : 'Werk en werkeloosheid' (1999)

The Mirror of Time (a part of it): Renown ego's (1999): a time-line of ego through human history.

Articles (meest in 't Engels 1999-heden): artikelen over de tijd die je nodig hebt om ze te lezen.

- Vadertje Tijd: de Analytische Conclusie door: Drs. R.P.B.A. Meijer. Een verslag in 1991 uitgebracht aan P. Vroon, Professor in de experimentele psychologie, over het Tijdsysteem. Dit verslag vormde de basis voor het boek 'De Spiegel van de Tijd' en het bouwen van deze website. Ook werd het gepresenteerd op de 'International Conference on Health and Spirituality' te Poona, India sept 1992.

- Het belangrijkste artikel (60 pagina's!) tot nu toe geschreven is het Het " Filognostisch Manifest" . Dit manifest verklaart in acht hoofdstukken wat het betekent om te werken. Echt: politici kibbelen altijd over de definitie van arbeid: waar moeten we ons voor inzetten? Oppositie voerend met een andere aanspraak op de tijd moeten we leren aan te vullen, volledig te zijn in ons historisch respekt van menselijke waarden en uit te breiden naar de toekomst met een gepast idee van evolueren. Dus wie heeft het recht van spreken en wat zijn onze misvattingen? Wat houdt holisme in met kapitaalbeheer in een multigelovige werkelijkheid? En hoe onze oplossingen toe te passen voor de problemen van representatie, autoriteit, economie, vervoer en sociaal verkeer? Het manifest ziet hierin vijf revoluties gaande konkluderend dat een plaats hebben hier op deze planeet betekent dat we moeten vechten voor betrokkenheid en vertrouwen...Doe dat van het begin af aan! Ga en lees

- "De Droom, een beetje een science fiction verhaal" Het symbool van de z.g. Cakra Tempometer zien. Het is een uitvinding om met de tijd om te gaan waarbij de sterrenhemel, zon, maan en aarde in één astrarium-achtige klok worden weergegeven en ook de vormen van de kulturele tijdzijn vertegenwoordigd. Hoe dit idee ontstond en wat voor gevolgen het zou kunnen hebben kan men lezen in het korte verhaal De Droom. Lees en vind links naar andere literaire impressies over het onderwerp tijd en link uw eigen verhalen op

- "Over Guru's en hun leringen". In de tweede helft van de twintigste eeuw kreeg de Christelijkheid te maken met een nieuwe instroom van oosterse kultuur: de guru's. Wat hebben we van ze geleerd? Zijn ze nog steeds nodig? Waarom kwamen ze om te beginnen eigenlijk naar hier? Sommigen zeiden geen enkele leider te volgen, anderen zeiden niets anders te volgen. Hoe moeten we de essentie van hun leer begrijpen? Dit artikel doet onpartijdig verslag van hun leringen, ze met elkaar vergelijkend en konkluderend dat ze beslist een nieuw tijdbewustzijn naar het Westen hebben gebracht.Vind de leringen en wat de persoon ermee betekent. 

- "Religieuze Tijd": Is de tijd de duivel der illusie die we moeten bevechten? Is de tijdloze werkelijkheid van de gedurige ziel de ene werkelijkheid waar we op uit zijn? Of zou tijd de verenigende kracht en goddelijkheid zijn die ons voorbereidt op de gekwalificeerde dualiteit van het volkomen geheel van de alomtegenwoordige God? Het laatste benadrukkend beschrijft dit artikel hoe de verschillende begrippen van religieuze tijd naar de Oorspronkelijke Persoon kunnen worden begrepen en gekombineerd in een geïntegreerd concept van wereldtijd. Dit suggereert de basis voor een wereldorde die de religies verenigt. Praktisch stelt het een hervorming voor van zowel de klokkentijd als de kalendertijd ook behandeld onder wetenschap op deze site

- (Engels:) Alien Frequencies and AIDS. This article stresses the importance of being alert to the themes of the cinema that constitute analytic material like in dreams as warning signals to -in this article- an absence of relativity in our respect of time. The fear of alien frequencies and the hiv-virus is discussed to an example of an s.f. movie.  

- Een Nieuw Dualisme, Hebben we een vrije wil of zijn we allen bepaald door de tijd? Dit probleem van het determinisme is een oud thema in de filosofie en de sociale wetenschappen. Stap voor stap verliest het sociale determinisme zijn eenzijdige dominantie. Er is niet langer een enkele leidraad van de tijd in de moderne multiculturele samenleving. In deze nieuwe dualiteit hebben we het formele systeem dat op chaos uitliep en we hebben de private subculturele optie om onze eigen 'heilige' tijden van leven te regelen. Deze nieuwe vrijheid herformuleert het begrip sociale kontrole, dat zo belangrijk is voor de arena waar sociale en kapitale argumenten tegenover elkaar staan. Dit artikel wijst de weg naar een politieke effectuering van het nieuwe tweevoudige respekt en het juiste gebruik van deze vrijheid zonder te vervallen in vals gezag. Politiek mag de gewenste vrijheid bekrachtigen zonder te dicteren hoe en zo doemt er een nieuwe sociale saamhorigheid op. Vindt uw motief voor een meer verlichte tijdpolitiek

- De Essentie der Spiritualiteit

Wat betreft de essentie van de spiritualiteit is de vraag allereerst: wat is het? Is het New Age, is het religieus, is het een sekte of is het egoîsme dat staat voor een zelfverwerkelijking zonder mededogen? Wat definieert spiritualiteit nu eigenlijk? Wat is dit zelf dat men zich moet realiseren? En wanneer hebben we het over de ziel? Dit artikel herziet het begrip van de spiritualiteit tegen het licht van oude vedische waarden enerzijds en de moderne natuurwetenschap anderzijds. Het konkludeert met de wens dat deze definitie naar de ware tijd, trouw aan het celibaat, economische soberheid en vegetarisch mededogen bijdraagt tot het belang van het brengen van meer persoonlijk geluk op de eerste plaats en ook een breder perspectief zal bieden op een toekomstige wereldorde.Mis de essentie niet, alles is maar niets zonder!

- Tijd voor Sex. Hoe verhoudt de tijd zich tot de sex? Het is een simpele vraag die wel wat tijd vergt om goed te beantwoorden. Dit artikel probeert de uitgangspunten te formuleren van de moderne sexualiteit in de werkelijkheid van onze 'Nieuwe Tijd'. Besproken wordt wat onze aard zou zijn, dierlijk, menselijk en goddelijk, wat de aard van de sexuele beheersing is, wat voor een stimulerend middel de moderne tijd is met zijn vele soorten en motieven van sex. Moderne sex als een middel voor kontrole en verandering past zichzelf aan aan de heersende kultuur en de manier waarop men met de tijd omgaat. Er wordt gepleit voor het aanvaarden van deze volledige werkelijkheid van verandering en groei van individuen in het licht van een Nieuwe Tijd en een Nieuwe Wereld die niet gebaseerd is op repressie en ontkenning zoals met neurotische, onbewuste en materialistische sex. Tijd voor de liefde, liefde voor de tijd?

- Over waarom het jaar 2000 moet worden geteld als 2753

Hoe is onze tijd begonnen? In feite begint onze geschiedenis op het punt waar we de tijd beginnen te tellen. Dat is het systeem dat ons gemaakt heeft en daartoe zegt de psychologie ons in kontakt te staan met volledige van die geschiedenis. Verdringing moet de prijs betalen van het herhalen van de geschiedenis. Niet verdringen betekent dat we zijn geplaatst voor de waarheid van waarom en wat we niet respekteerden maar eigenlijk wel moeten. Deze pagina's bieden helder inzicht in de materie van onze kalenderpolitiek en jaartelling. Ze stellen simpelweg samenvattend dat deze oorspronkelijk romeinse maankalender die op het ogenblik de wereld regeert 753 jaar v.Chr. begon. De christelijke jaartelling die we nu hebben dient het doel van het gezonde menselijk verstand ondanks..., maar zal er, dit eenmaal bereikt hebbend, herstel zijn?Ontdek waarom dat nog niet zo is en hoe we niettemin alsnog deze oorspronkelijke telling moeten respekteren.

- Zon, maan en de Nieuwe Wereldorde. Naast de pragmatisch-politieke klokkentijd zijn er verschillende kalenders op de planeet die grofweg te verdelen zijn in zon- en maankalenders. Hoewel deze verschillen een kwestie van overtuiging betreffen welke niet politiek moet worden opgelegd of veranderd, is het niettemin van belang met de politiek van individuele zelfverwerkelijking te denken over het ontwikkelen van een tijdorde die kan bijdragen tot een betere wereldorde. Deze pagina's gaan over de oppositie van het kulturele tijdrespekt. Er wordt het belang in benadrukt van een bewuste dualistische en holistische benadering die recht doet aan alle wettelijke, religieuze en profane claims van tijdbeheer. De resulterende volledige kalender van orde wordt besproken als een ideale bijdrage tot een oplossing voor het probleem van het tijdbeheer van de Nieuwe Wereldorde. Wees voorbereid op de Nieuwe Wereldorde, we kunnen alleen stemmen op iets dat bestaat!

- (Engels) Cropcircles and the Key to the World Order. This article takes up the challenge formed by the reality of cropcircles from an unknown origin. After discussing the psychology of repression and denial and an analysis of the phenomenon there is a conclusion stating that to arrive at a mondial concept of time-management is fundamental to the idea of a practical key to the world culture we could offer the alien intelligences we are dealing with. 

- Democratische Verkiezingen

Rationalisme, pragmatisme, humanisme; hoe verhoudt dat zich, wat is de methode om op een regering uit te komen die enerzijds stabiel is en anderzijds nog steeds van respekt is voor de dynamiek van onze persoonlijke ontwikkeling? Wie zou ons moeten vertegenwoordigen, wat is de toekomst van politieke partijen en hoe moet de valsheid van welk systeem dan ook worden bevochten op de eerste plaats? wat heeft God ermee te maken en hoe zouden we een ieder moeten betrekken in onze maatschappelijke orde? Al deze vragen worden beantwoord in deze open brief over waar we ons over zouden moeten bekommeren wat betreft het regelmatige verschijnsel van democratische verkiezingen

- De Schittering, Afscheid van het Cynisme' De moderne mens kan zich nogal verloren voelen geconfronteerd met de tegenstellingen die de politieke partijen hem bieden en die zijn hart uiteenscheuren hem de waanzin indrijvend met interne vormen van tegenspraak en cynisme. Wat te beginnen met deze onverlichte democratie van het valse, niet op de ziel geënte, ego? Het cynisme van enkele kritiek en verbittering uit teleurstelling mist het positieve vooruitzicht. Bestaat er een uitweg uit deze misère van altijd bedrogen uitkomen met eenzijdig doorgedreven materiële doctrines die eventueel leiden tot de verschrikkingen van de vier soorten van dictatuur die we wereldwijd aantreffen? Hier wordt een wetenschappelijke herstart verdedigd terwille van de schittering van een meer realistische, rationele en persoonsgebonden democratie die een beter uitgebalanceerde, goede en natuurlijke tijd biedt vrij van illusie voor iedereen.

- Mijn Strijd: Mijn persoonlijke beleving op de grote dag der demonstratie tegen de postmoderne deconstructiepolitiek van de Nederlandse regering zaterdag 2 Oktober 2004. Zijn we op weg naar de hel? Zeker is dat ik het persoonlijk heb gehad met de illusies der politieke vereniging. Waar die vereniging in feite tegen is, is tegen de waarden van de persoon, de waarden die de persoon, die ons als mensen, werkelijk verenigen . Dus wie is er nu eigenlijk tegen de vereniging? Laten we het duidelijk zien, moeten we niet gewoon eerlijk zijn, trouw, willen delen en elkaar respecteren zonder van geweld te zijn met dat politieke tegen elkaar in gaan maar steeds? Lees en kies voor de ware vereniging!

- Een Kleine Filosofie van de Vereniging. Men kan zich verenigen in het privé met een huwelijk, in de arbeid met een arbeidscontract, in de politiek met een politieke partij en in de geest met een religie. Maar wat is nu eigenlijk de filosofie van al die vereniging? Hoe zijn die verenigingen zelf weer verenigd als één cultuur, wat weerhoudt ons en verwart ons in het ons verenigen en is er zoiets als een algemene orde van vereniging? Of wat is het belang van het persoonlijke tegenover het onpersoonlijke in vereniging, over welke normen en waarden hebben we het, wat is de theorie en wat is de praktijk? Hoe hangt het allemaal samen en hoe laat zich dat politiek vertalen? Dit betoog biedt een korte samenhangende visie, een filosofie van vereniging als de oplossing, voor dit complexe probleem (ISBN 90-809832-1-7).

- De Ether Bestaat! - Inleiding tot de Filognosie. Is het relativisme, als het denken dat het absolute ontkent, wel de oplossing voor de problemen waar de mensheid mee worstelt? Werkt die manier van denken wel voor ons? Einstein ontwikkelde zijn theorie van de relativiteit deels op basis van het mislukken van het leveren van een experimenteel bewijs van de ether. Maar de ether bestaat! En Einstein gaf dat later in 1920 ook aan in zijn nieuwe theorie van de ether. Daarin legt hij uit dat de ether de ruimte is met bepaalde eigenschappen. De ether is er zo dan niet enkel als een element van de klassieke filosofie, maar is ook gewoon empirisch verifieerbaar in de werking van de ruimte, van het krachtveld dat alle sterrenstelsels, ons sterrenstelsel, en ook ons op de zon gerichte planetaire, aardse leven en dus ook onze zienswijzen, beheerst. We moeten leren te denken vanuit dat element, en ook, in relatieve zin, vanuit de orde van de tijd en de materie die erbij hoort, als zijnde de afspiegeling van die kracht, van dat 'iets', van dat alomvattende en alles doordringende absolute geheel, waar de klassieke geschriften zo makkelijk God en Heer tegen zeggen. Deze herwaardering van dit alles verbindende, culturele kernbegrip, is essentieel voor ons cultuurbehoud en ook voor het behoud van ons multiculturele leven op de planeet. Dit boek vormt de inleiding tot de alomvattende liefde voor deze kennis van geest en stof, die bestaat bij de gratie van nuchtere feiten, regulerende principes en personen in interactie als wijzelf, en die in één woord wordt samengevat met de term filognosie (ISBN-10 90-809832-2-5).

- Pamflet voor een nieuwe energiepolitiek. De Energiekwestie en de Orde van de Tijd - Het paradigma voor de Nieuwe Wereldorde. Er moet een nieuwe energiepolitiek komen, een politiek gericht op een meer duurzame energiewinning. Daarvoor moeten we begrijpen welke vormen van duurzame energie er bestaan: er bestaat een keuze uit een directe winning uit de oerbron of de indirecte winning uit een bemiddelend, materieel aanwijsbaar medium als de zon, de wind of het water. Een nieuwe energiepolitiek levert een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van omgaan met de tijd op: een ander paradigma dat niet zonder meer wordt begrepen of ingang kan vinden. De nieuwe vindingen wat betreft de directe winning van duurzame energie vragen om een duidelijke formulering van die nieuwe manier van denken. Deze manier van denken vinden we in Einstein's begrip van de relatieve ether dat van toepassing is op deze vindingen. Het maatschappelijk succes van een dergelijke nieuwe energiepolitiek hangt af van verschillende overwegingen van orde wat betreft de economie, de politiek, de wetenschap en de religie. Concluderend mag er gesproken worden van een nieuwe, syncretische benadering in de liefde voor de kennis die een mens tot mens maakt: de filognosie als de verzamelterm voor alle kennisgebieden gemoeid met het nieuwe paradigma van de relatieve ether.

- Ondertussen verzamelen zich in de loop der jaren essays rond het thema de Droom. Vanuit verschillende hoeken wordt het idee besproken wat het betekent om geplaatst te zijn voor een systeem van geldverdienen en politieke verdeeldheid en dan steeds in te moeten dromen tegen de propaganda die van dat systeem uitgaat. De problemen van een dromer op weg naar zijn zelfverwerkelijking.

    - De Droom.
    - Werkeloosheid? Propaganda!
    - De geboorte van de Tijd
    - De Leugen en de Val
    - Een Valse Vereniging en nu Democratie 2.0


 

Srîmad Bhâgavatam (Bhagavad Purâna) (ongoing since 2000) : 'The Story of the Fortunate One'

Srîmad Bhâgavatam (Bhagavad Purâna) (gaande sedert 2000) : nederlandse versie.

The Bhagavad Gîtâ of Order (2001): as close to the Sanskrit as possible

De Bhagavad Gîtâ van Orde (2001): zo getrouw aan het Sanskriet als mogelijk.

Democratische verkiezingen: een open brief naar aanleiding van het fenomeen der democratische verkiezingen. (2002).

 


N.B. Vergeet niet regelmatig deze pagina te herladen om te weten of ik nog meer te bieden heb.

And also: Ik ben er op zich niet zo voor om dingen uit te printen. Ik vindt het nogal destructief en inefficiënt. Wat mij betreft mag iedereen met een digitale t.v. of een floppy-lezer of een ander e-book zijn literatuur downloaden van het internet (zie de Ontwerpen van de orde van de Tijd). Hoewel dit alles hier mijn © copyright is geef ik iedereen de toestemming om mijn matedriaal te gebruiken voor privé-doeleinden. Als men er meer mee wil, stuur dan a.u.b. een e-mail.